Aktualny pogląd na komórkową funkcję S100A6 i jego ligandów, CacyBP/SIP i Sgt1

Autor

  • Anna Filipek Pracownia Białek Wiążących Wapń, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk
  • Wiesława Leśniak Pracownia Białek Wiążących Wapń, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_136

Abstrakt

S100A6 jest białkiem wiążącym wapń, którego gen zidentyfikowano po raz pierwszy jako gen indukowany czynnikami wzrostu. Od tego czasu przyjmuje się, że S100A6 jest białkiem biorącym udział w proliferacji i pokrewnych procesach komórkowych. Podczas gdy struktura S100A6 i kinetyka wiązania Ca2+ zostały dość wcześnie określone to badania nad mechanizmem działania S100A6 są prowadzone stosunkowo od niedawna. Niemniej wydaje się oczywiste, że S100A6 pełni swoją funkcję w komórce poprzez oddziaływanie w wieloma ligandami, z których większość została zidentyfikowana w naszym zespole. Ostatnio nasze badania koncentrują się na dwóch ligandach S100A6, to jest białkach CacyBP/SIP i Sgt1, które posiadają też swoje własne białka docelowe. Długa lista ligandów S100A6, CacyBP/SIP i Sgt1 wskazuje, że białka te są składnikami złożonej sieci interakcji i mogą być zaangażowane nie tylko w proliferację ale również w wiele innych procesów komórkowych, z których różnicowanie czy odpowiedź na stres wydają się być najlepiej udokumentowane.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-29