Metaloproteinaza macierzy pozakomórkowej 9 i epileptogeneza – kluczowa rola enzymu i strategie zmierzające do zapobiegania rozwojowi choroby

Autor

  • Danylo Khomiak Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  • Leszek Kaczmarek Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_134

Abstrakt

Epileptogeneza jest procesem odpowiedzialnym za przemianę zdrowego mózgu w padaczkowy. Ten proces może być spowodowany przez takie zdarzenia, jak uraz mózgu czy stan padaczkowy. Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za zmiany mogą być, przede wszystkim, stan zapalny mózgu, zakłócenia ciągłości bariery krew-mózg, patologiczna przebudowa sieci neuronalnych oraz nienaturalna plastyczność synaptyczna. Dane elsperymentalne uzyskane w modelach zwierzęcych oraz u pacjentów z padaczką sugerują, że metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) jest potencjalnie jednym z kluczowych składników procesu epileptogenezy. MMP-9 wpływa na plastyczność synaptyczną umożliwiając padaczkową reorganizację obwodów neuronalnych w mózgu. Zależne od MMP-9 cięcie elementów bariery krew-mózg i następująca po nim infiltracja komórek układu immunologicznego do mózgu, przyczyniają się do stanu zapalnego w epileptogenezie. Celem danej pracy przeglądowej jest analiza możliwych mechanizmów zaangażowania MMP-9 w proces epileptogenezy oraz koncepcja zahamowania MMP-9 jako potencjalnej strategii terapeutycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-29