Aneksyna A6, białko wiążące cholesterol i nukleotydy, uczestniczące w naprawie błon biologicznych i w transporcie pęcherzykowym

Autor

  • Joanna Bandorowicz-Pikuła
  • Agnieszka Kinga Seliga Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_131

Abstrakt

Aneksyny, rodzina białek wiążących jony wapnia i błony biologiczne, były badane w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie od wczesnych lat 90. XX wieku. Szczególną uwagę poświęcono strukturze aneksyn, potencjalnym ligandom tych białek oraz ich funkcji, np. w procesie biomineralizacji zachodzącym w normie i w stanach patologicznych. Wyniki badań prowadzonych w wielu laboratoriach na świecie wskazują, że aneksyny odgrywają bardzo ważną rolę w organizacji błon biologicznych. W tym artykule przeglądowym opisujemy jednego z największych pod względem masy cząsteczkowej przedstawiciela rodziny aneksyn, aneksynę A6 (AnxA6), białko wykazujące zdolność wiązania się z cholesterolem i nukleotydami oraz zmieniające przepuszczalność błony dla jonów w odpowiedzi na obniżenie wewnątrzkomórkowego pH. Dodatkowo, opisano funkcje AnxA6, takie jak udział w tworzeniu mikrodomen błonowych, w naprawie uszkodzeń błony plazmatycznej oraz w regulacji transportu pęcherzykowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-20