Rola desaturazy stearoilo-CoA w regulacji metabolizmu serca

Autor

  • Sabina Tabaczar Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
  • Marcin Wołosiewicz Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
  • Anna Filip Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
  • Adam Olichwier Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
  • Paweł Dobrzyń Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_130

Abstrakt

Metabolizm energetyczny serca jest ściśle regulowany, a zaburzenia w zużyciu substratów energetycznych w kardiomiocytach prowadzą do zaburzeń funkcji skurczowej oraz powodują przebudowę lewej komory o charakterze patologicznym. Desaturaza stearoilo-CoA (SCD) katalizuje biosyntezę jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Preferowanymi substratami SCD są kwasy: palmitynowy i stearynowy, które są przekształcane odpowiednio do kwasu palmitooleinowego i oleinowego. Przeprowadzone badania wykazały, że wyciszanie ekspresji SCD1 prowadzi do obniżenia tempa utleniania kwasów tłuszczowych, przy jednoczesnym zwiększeniu zużycia glukozy w kardiomiocytach w celu pozyskania energii. Poza tym stwierdzono, że obniżenie ekspresji SCD1 poprawia funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory serca w przypadku dysfunkcji mięśnia sercowego związanego z otyłością. Badania przeprowadzone na populacji ludzkiej wykazały korelację pomiędzy stopniem desaturacji kwasów tłuszczowych w osoczu a ryzykiem rozwoju chorób serca, dlatego też zasugerowano, że poznanie roli SCD w regulacji funkcji serca może przyczynić się do rozwoju nowych terapii. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący roli SCD1 w regulacji metabolizmu serca.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-20