Epigenetyczna regulacja ekspresji genów â nowy mechanizm łączący otyłość z rozwojem cukrzycy typu 2

Autor

  • Aneta M. Dobosz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie
  • Anna Dziewulska Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie
  • Agnieszka Dobrzyń Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_126

Abstrakt

Cukrzyca typu 2 (T2D) jest chorobą, której patogeneza jest złożona i determinowana poprzez interakcje genomu, epigenomu, i środowiska. Jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia T2D jest otyłość, której konsekwencją jest rozwój insulinooporności tkanek obwodowych oraz dysfunkcji komórek β trzustki. Molekularne mechanizmy leżące u podstaw T2D związanej z otyłością nie zostały w pełni poznane, co uniemożliwia opracowanie skutecznych metod prewencji i leczenia T2D. Warianty genetyczne zidentyfikowane w badaniach wielkoskalowych wyjaśniły jedynie część podłoża genetycznego tej choroby. Z tego względu, wiele obecnych badań jest skierowanych na określenie roli mechanizmów epigenetycznych w kontroli ekspresji genów kluczowych dla rozwoju T2D. W ostatnich latach pokazano, że ekspresja genów takich jak: PDX1 w wysepkach trzustkowych, PPARGC1A w mięśniach szkieletowych, ADIPOQ w tkance tłuszczowej i TXNIP w wątrobie, regulowana jest poprzez zmiany  epigenetyczne. Niniejsza praca podsumowuje obecny stan wiedzy na temat udziału kwasów tłuszczowych i mechanizmów epigenetycznych, w szczególności metylacji DNA, w patogenezie T2D związanej z otyłością.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2018-12-12