Molekularne podłoże oddziaływania komórek nowotworowych z mikrośrodowiskiem w glejakach złośliwych

Autor

  • Aleksandra Ellert- Miklaszewska Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie
  • Maria Pasierbinska Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie
  • Katarzyna Poleszak Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie
  • Bożena Kamińska Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_123

Abstrakt

Rosnąca liczba danych doświadczalnych i klinicznych wskazuje na aktywację prawidłowych komórek znajdujących się w guzie i ich istotną rolę w progresji nowotworu. Komórki nowotworowe wykorzystują ścieżki komunikacji między komórkami do oddziaływania na otaczające je mikrośrodowisko i do wspierania swojego wzrostu. W glejakach złośliwych, czynniki wydzielane przez nowotwór wywołują liczne zmiany, w tym powodują napływ występujących w mózgu komórek mikrogleju oraz makrofagów z krwi obwodowej. Komórki te zamiast zwalczać nowotwór, ulegają przeprogramowaniu i aktywują nowe programy transkrypcyjne i syntezę białek regulujących przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej, inwazyjność komórek nowotworowych, proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Jednocześnie czynniki z komórek glejaka oraz te produkowane przez zmieniony mikroglej/makrofagi blokują odpowiedź przeciwnowotworową komórek układu odpornościowego. Molekularne podłoże tych wzajemnych złożonych interakcji jest głównym przedmiotem niniejszego artykułu.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2018-12-12